Anketa:

Da li mislite da život ima smisla
NE!!
DA!!
Ne Razumem smisao pitanja

Koje poremećaje ste dobili na fakultetu (označite koje)
Psihičke
Emotivne
Fizičke
Kompleks dvojake ličnosti
Estetske
Kompleks niže vrednosti
Kompleks više vrednosti
Dopišite ukoliko sam neki zaboravio

 Pristupi proveri podataka:

Vaše Ime i Prezime:

Pristupna Šifra:

--:+>Nazad<+:--