WELCOME TO SHONESPLACE

autor:Nenad Stojanović

   student Matematičkog fakulteta

smer: Informatika

ukoliko želite da pristupite sajtu nekog od profesora odaberite predmet:

Uvod u organizaciju računara

Uvod u Web i internet tehnologije

Programiranje

Diskretne strukture

Linearna algebra

Kultura komunikacija