Linkovi ka stranicama profesora i asistenata

 
Programiranje I
Uvod uWeb i internet tehnologije
Uvod u organizaciju računara
Linearna algebra
Diskretne strukture

Kultura komunikacije

Profesor
Duško Vitas
Gordana Pavlović-Lažetić
Nenad Mitić
Zoran Petrović
Zoran Petrović
Zoran Marković
Asistent
Sana Stojanović
Jelena Grmuša
Mladen Nikolić
Zoran Petrović
Angelina Ilić
###

 

JavaScript
 
   

Nazad