Сав садржај овог сајта чине јавно доступни подаци или лични ставови аутора. Интитуције или појединци у чијем су власништву сервери који хостују овај сајт и институције или појединци који су на било који начин повезани са аутором ни на који начин не утичу на садржај овог сајта, нису за исти одговорни, и он не представља њихове јавно изнете ставове и мишљења.

Учињен је сав разуман напор да презентовани подаци буду истинити, али аутор не може да гарантује да се није поткрала нека грешка.

Ажурност података се не гарантује. Сајт није редовно ажуриран, и могуће је да битни подаци недостају, или да су у великој мери застарели.

Уколико сматрате да неки део овог сајта представља кршење ауторских права или да је на било који начин илегалан, молимо Вас, одмах контактирајте аутора, и проблематични материјал ће бити уклоњен у најкраћем могућем року.