Горан Обрадовић, број индекса 317/2006 (основне студије) 1109/2009 (дипломске студије)
студент смера Информатика на Математичком факултету Универзитета у Београду.

free counters