Kratka biografija


 

 

 

 

 


 

 

 

Rodjen sam u Kruševcu 12. XII 1975. od majke Milice i oca Zorana. Bračno stanje: neoženjen 100%. Osnovnu školu sam završio u Kaoniku gde i sad živim (tako bar piše u ličnoj karti). Gimnaziju sam završio u Kruševcu, a matematički fakultet ċu završiti u Beogradu!

 

Početak, Interesovanja, Omiljeni sajtovi, Pišite mi