Trenutno pohadjam pet kurseva:Uvod u organizaciju racunara

Programiranje 1

Diskretne strukture 1

Linearna algebra i analiticka geometrija

Opsta astronomija A*Klikom na predmet odlazite na sajt profesora.