za studente

Ovde mozete pronaci: ispitna pitanja, rokove, literaturu i jos stosta. Ako imate bilo kakva pitanja, predloge, komentare, nesto u elektronskom obliku sto bi moglo da se postavi na ovaj sajt, zelite da date dobrovoljan novcani prilog i slicno; adresa vam je dole.
I ne brinite, nije sve tako sivo... samo treba da prevucete misem preko slicica :-)

 

I godina

       
       
Opsta astronomija Mehanika i termodinamika Matematika I Osnove programiranja        
 

II godina

   
   
Sociologija Opsta astrofizika Elektro - magnetizam i optika Uvod u teorijsku mehaniku Matematika II Osnovi matematicke fizike    
 

III godina

Uvod u filozofiju Kvantna teorijska fizika Uvod u atomsku fiziku Klasicna teorijska fizika Prakticna astrofizika Obrada astronomskih posmatranja Pedagogija Strani jezik I
 

IV godina

Teorijska astrofizika Struktura i evolucija zvezda Radio astronomija Zvezdana astronomija Subatomska fizika Osnovi fizike jonizovanih gasova i lasera Metodika nastave i istorija astronomije Strani jezik II
 
08.10.2002.             B j n