Irena Pirković


Matematički fakultet u Beogradu
Smer: astrofizika
Broj indeksa: 171/2007
mail:irena2.7182818@gmail
Košijeva integralna formula:

 • Predmeti na trećoj godini:

  • Obrada astonomskih posmatranja
  • Kvantna mehanika
  • Elektrodinamika
  • Dinamika kosmičke plazme
  • Programiranje 1
  • Programiranje 2
  • Tehnike astofizičkih posmatranja
  • Osnovi atomske fizike