Sanja Jonić


Matematički fakultet u Beogradu
Smer:astrofizika
Broj indeksa: 152/2007
mail:wandererandhershadow@gmail
"Ja sam odveć gord da verujem da me ko može voleti, to bi upravo pretpostavljalo da zna ko sam ja; tako isto malo verujem da ću ikoga voleti, to bi pretpostavljalo da sam negde našao čoveka koji bi mi bio ravan što bi bilo čudo nad čudima."
F. W. Nietzsche
Sardžaj:
  • Predmeti treće godine:
  • Kvantna teorijska fizika
  • Programiranje I i II
  • Dinamika kosmičke plazme
  • Elektrodinamika
  • Obrada astonomskih posmatranja
  • Tehnike astofizičkih posmatranja A
  • Atomska fizika