Svetislav Grujić

svetislav.grujic@gmail
Matematički fakultet u Beogradu
Smer:astrofizika
Broj indeksa: 66/2007


Svetislav Grujić
Sardžaj:
  • Predmeti na trećoj godini:

  • Obrada astonomskih posmatranja
  • Kvantna teorijska fizika
  • Osnovi elektrodinamike
  • Programiranje I
  • Matematika IV
  • Tehnike astofizičkih posmatranja A
  • Klasična teorijska fizika
  • Atomska fizika