Aleksandra Ćiprijanović

Smer: ASTROFIZIKA
Broj indeksa : 29/06

Predmeti na prvoj godini:
 • Matematika I
 • Matematika II
 • Opšta fizika I
 • Opšta fizika II
 • Osnovi atronomije A
 • Osnovi astronomije B
 • Strani jezik I
 • Uvod u filozofiju
Predmeti na drugoj godini:
 • Matematika III
 • Matematika IV
 • Elektromagnetizam
 • Talasi i optika
 • Opšta astrofizika A
 • Opšta astrofizika B
 • Programiranje I
Predmeti na trećoj godini:
 • Kvantna fizika
 • Osnovi atomske fizike
 • Obrada astronomskih posmatranja
 • Tehnike astrofizičkih posmatranja A
 • Osnovi elektrodinamike
 • Osnovi matematičke fizike
 • Obrada rezultata merenja
 • Programiranje II
 • Osnovi teorijske mehanike
Predmeti na četvrtoj godini:
 • Fizika jezgra i čestica
 • Tehnike astrofizičkih posmatranja B
 • Fizički principi strukture zvezda
 • Zvezdana statistika
 • Osnovi statističke fizike
 • Teorija zvezdanih spektara
 • Kinematika zvezda i dinamika zvezdanih sistema
 • Radio-astronomija
 • Modeli i evolucija zvezda
 • Metodika nastave astronomije
Obvezni predmeti*
Izborni predmeti*


O MENI