Moji zadaci
Obuhvataju zadatke rađene za vreme praktikuma i vežbi iz Osnova programiranja (Predavanja: dr.Duško M. Vitas)

ZadaciDomaći
Zadaci sadati na času predavanja, vežbi ili praktikuma

Prvi zadatak

Drugi zadatak
Biografije:


Ada Byron

Donald Knuth

Bill Gates