KVIZ

Pokušajte da tačno odgovorite na pitanja u ovom kvizu-mozgalici.

1. Zasto se uvek vidi ista strana Meseca?

2. Ko je kad i zašto postavio gigantske megalite na Uskršnjim ostrvima?

3. Da li je život privilegija?

4. Ko je, kad i kako prvi odredio prečnik Zemlje?

5. Koji je smisao građenja piramida, Stonehengea, Jupiterovog hrama, i drugih megalita i megalitskih građevina?

6. Ko je koga stvorio, Bog čoveka ili čovek Boga?.