"Da se zvezde, umesto što sjaje uvek nad našim glavama
   mogu videti samo sa jedne tačke Zemljine kugle
   ljudi bi u velikim grupama neprestano onamo putovali
   da motre i da se dive čudesima neba ."

                       -Seneka
 

Planete