Daliborka Pupovac

322/08

Astronomija-smer

lična strana

e-mail


    Predmeti na prvoj godini fakulteta :
  1. Analiza 1a
  2. Analitička geometrija
  3. Opšta astronomija A
  4. Linearna algebra A
  5. Programiranje 1

Prethodni kolega Sve kolege Sledeći kolega