Miljana Jovanović


Smer ASTRONOMIJA
Predmeti na prvoj godini

Analiza I
Predavanja i praktikum: prof. dr Miloš Arsenović
Vežba: mr Ivan Anić

Linearna algebra
Predavanja: prof. dr Gojko Kalajdžić
Vežba i praktikum: Milica Anđelić

Analitička geometrija
Predavanja: prof. dr Neda Bokan
Vežba i praktikum: Vladica Andrejić

Osnovi programiranja
Predavanja: prof. dr Gordana Lažetić
Vežba: Jelena Grmuša
Praktikum: mr Vladimir Filipović

Opšta astronomija
Predavanja: prof. dr Nadežda Pejović
Vežba: mr Anđelka Kovačević

Seminarski rad na trecoj godini iz prakticne atronomije: Helijumski interferometri

Probati i na adresi: Uploading

Kontakt: aa04106@alas.matf.bg.ac.yu
Broj indexa: 106/04