Konacne tabele za kvazare u 2MASS katalogu

Tabele za uporedjivanje sa GSC 2.3

EPS originalnih .fit snimaka