Client Connection Manager je klijent program koji omogućava pristup Windows serveru.

Programu Client Connection Manager može se pristupiti iz Start menija (Start->Programs->Clients->Client Connection Manager). Stratovanjem programa otvara se prozor Client Connection Manager (slika 1.).


Slika 1. Prozor Client Connection Manager

Ukoliko prvi put pristupate serveru, potrebno je da kreirate konekciju, što možete uraditi iz menija File (File->New Connection) (slika 2.).


Slika 2. Meni File

Startovali ste Client Connection Manager Wizard (slika 3.). Pritiskom na dugme Next, nastavljate sa kreiranjem konekcije.


Slika 3. Client Connection Manager Wizard

Otvara se prozor (slika 4.) u kome unosite:Slika 4. Prozor za unos imena konekcije i adrese servera

Pritiskom na dugme Next otvara se sledeći prozor (slika 5.), u kome možete uneti svoje korisničko ime i lozinku na datom serveru, kao i domen, tako da se pri sledećoj konekciji logovanje vrši automatski.


Slika 5. Prozor za unošenje parametara za automatsku konekciju

U sledećem prozoru unosite parametre vezane za ekransko prikazivanje prozora na klijentu (podesiti prema slici 6.).


Slika 6. Prozor za unošenje parametara vezanih za prikaz prozora na klijentu

Sledeći je prozor u kome se biraju opcije vezane za konekciju (kompresovanje podataka, keširanje slika). Podesiti prema slici 7.


Slika 7. Prozor za biranje još nekih opcija za konekciju

U sledećem prozoru možete uneti ime i putanju programa za koji želite da se startuje svaki put nakon logovanja na server (slika 8.).


Slika 8. Prozor za unos imena i putanje programa koji će se startovati pri svakom logovanju na server

Dalje, možete menjati ikonu programa kao i standardnu grupu (Terminal Services Client) u Start meniju, u kojoj se čuvaju konekcije (slika 9.).


Slika 9. Prozor u kome se menja ikona programa i standardna grupa u kojoj se čuvaju konekcije

Na kraju, pojavljuje se završni prozor Client Connection Manager Wizard-a (slika 10.). Pritiskom na dugme Finish završava se kreiranje konekcije.


Slika 10. Završni prozor Client Connection Manager Wizard-a

Kao rezultat uspešnog kreiranja konekcije, u prozoru Client Connection Manager treba da se pojavi ikona koja predstavlja napravljenu konekciju (slika 11.).


Slika 11. Prozor Client Connection Manager-a sa kreiranom konekcijom pod imenom Gauss

Dvostrukim klikom na tu ikonu, pokreće se konekcija, i pojavljuje se prozor za logovanje na server (slika 12.), u kome se unose korisničko ime, lozinka i domen.


Slika 12. Prozor za logovanje na Gauss-a

Povratak na početnu stranu