Od 1. septembra 2000. prelazi se na novi način rada za računarima u Laboratoriji. Više neće biti moguće korišćenje "Student" naloga bez lozinke, već će svako za prijavljivanje pod Windows-om morati da koristi svoje korisničko ime sa Alas-a i posebnu lozinku koju može uzeti kod operatera u donjoj Laboratoriji. Dakle, svaki student treba da ima jedan fakultetski nalog i dve lozinke: Unix lozinku koju koristi kao i do sada i Windows lozinku koju će koristiti za logovanje na Windows računare.

Rad na Windows računarima pocinje logovanjem, koje se vrši pritiskom na tastere Ctrl+Alt+Del. Nakon toga pojavljuje se prozor u kome je potrebno uneti:

Nakon logovanja, automatski se vrši mapiranje vašeg home direktorijuma na Alas-u, što konkretno znači da vam postaje dostupan kao disk P: na lokalnom računaru (slika 1.).


Slika 1. Home direktorijum za korisnika sa imenom "ana" kao disk P: lokalnog računara

Na taj način olakšan je prenos fajlova sa Alas-a na lokalni računar, i obrnuto. Preporučuje se, posle završenog rada na lokalnom računaru, fajlove preneti i čuvati na Alas-u, u cilju racionalnog korišćenja prostora, kao i zbog činjenice da će se sadržaj lokalnog diska brisati. Kvote na Alas-u su povećane: na raspolaganju imate 4Mb za poštu i 16Mb za fajlove.

Više nije dozvoljeno korišćenje programa telnet. Umesto toga, instalirani su klijent programi za pristup Alas-u (i drugim Unix mašinama):

kao i za pristup Gauss-u, novom Windows serveru koji će se koristiti isključivo u okviru nastave i moći će da mu se pristupi samo prema uputstvima predavača: Ovi programi su dostupni iz Start menija (Start->Programs->Clients). Takođe postoje uputstva za njihovo korišćenje:

Radi manjeg zagušenja mreže i efikasnijeg rada, obavezno je surfovanje po Internetu kao i grafičke operacije, obavljati na lokalnom računaru. Potrebno je podesiti neke parametre da bi surfovanje bilo moguće. Kod Internet Explorer-a podešavanja se vrše u meniju Tools->Internet Options (slika 2.)


Slika 2. Meni Tools Internet Explorer-a

Pojaviće se prozor Internet Options (slika 3.). Povremeno je potrebno prazniti keš Internet Explorer-a, zbog racionalnog korišćenja prostora, što se vrši pritiskom na dugme Delete Files.


Slika 3. Prozor Internet Options

Prelaskom na tab Connections (slika 4.), pa pritiskom na dugme LAN settings, otvara se prozor u kome se podešava proxy (slika 5.). Proxy je mašina koja ubrzava surfovanje posto kešira stranice koje su posećene, a trenutno, pristup Internet sadržajima nije moguć bez proxy-ja.


Slika 4. Tab Connections


Slika 5. LAN Settings

Potrebno je čekirati opciju Use a proxy server, u polju Address upisati proxy.matf.bg.ac.yu, a u polju Port upisati 8080 (tj. podešavanja namestiti kao na slici 5.).

Po završetku rada na računaru, neophodno je da se izlogujete (Start->Log Off), inače vaši podaci postaju dostupni sledećem korisniku računara (što može dovesti do raznih zloupotreba).

Autor uputstva
Ana Cikić