Secure Shell Client je klijent program za ostvarivanje sigurne konekcije sa serverom, koji može zameniti "nesigurne" programe kao sto su telnet i ftp. Podaci koji se razmenjuju su kriptovani metodom tajnog i javnog ključa: tajni ključ se čuva na serveru, koji prilikom konekcije šalje svoj javni ključ klijentu. Nakon toga i klijent i server šifruju kompletnu međusobnu komunikaciju (klijent javnim, a server tajnim ključem).

Kako ubuduće neće biti dozvoljeno korišćenje programa telnet, studenti koji žele da pristupe Alas-u od kuće, moraju da instaliraju Secure Shell Client na svoj računar (možete ga preuzeti sa Alas-ovog ftp servera).

Programu Secure Shell Client može se pristupiti iz Start menija (Start->Programs->Clients->Secure Shell Client). Startovanjem programa otvara se prozor SSH Secure Shell (slika 1.).


Slika 1. Prozor SSH Secure Shell

Pritiskom na taster Enter, pojavljuje se prozor Connect to Remote Host (slika 2.) u kome je potrebno upisati:Slika 2. Prozor Connect to Remote Host

Ukoliko se prvi put konektujete na računar, on vam šalje svoj javni ključ (slika 3.). Javni ključ mozete da sačuvate pritiskom na taster Yes u prozoru koji se pojavio (prilikom sledeće konekcije računar vam neće opet slati javni ključ), a ukoliko pritisnete No svaki put kada se budete konektovali na taj računar slaće vam svoj javni ključ.


Slika 3. Prozor Host Identification

Nakon toga, konekcija je ostvarena i možete početi svoj rad na serveru (slika 4.).


Slika 4. Korisnik "ana" je ulogovan na server "alas"

Sva podešavanja vezana za jedan server možete sačuvati u fajlu (File->Save As) (slika 5.) tako da pri sledećoj konekciji sa istim računarom ne unosite iz početka adresu računara, korisničko ime i lozinku, vec konekciju ostvarujete iz menija File->Open i unosite samo lozinku (adresa računara i vaše korisničko ime su sačuvani).


Slika 5. Prozor Save As

Osim što omogućava konzolni pristup računaru, Secure Shell Client omogućava i siguran prenos fajlova sa jednog na drugi računar. Pritiskom na dugme New File Transfer Window (slika 6.) otvara se prozor SSH Secure File Transfer (slika 7.) sa spiskom fajlova u vašem home direktorijumu na serveru, koji omogućava jednostavan prenos fajlova drag&drop postupkom ili na neki drugi način.


Slika 6. Dugme New File Transfer Window


Slika 7. Prozor SSH Secure File Transfer za korisnika "ana"

Povratak na početnu stranu