VEŽBA 6
Obrada slika
 1. Pokrenuti program CorelDRAW!
 2. Odabrati sliku iz jednog od podkataloga (Clipart/Tiffs ili Photopaint/Samples) kataloga u kome se nalazi Corel i učitati.
 3. Povećati sliku povlačenjem. Rotirati sliku. Poništiti rotaciju. Uočiti kvalitet slike posle rotacije.
 4. Iskositi sliku. Poništiti iskošavanje.
 5. Uklopiti sliku u neki crtež.
 6. Završiti rad sa programom.
 7. Pokrenuti program Corel PHOTO-PAINT.
 8. Učitati jednu sliku.
 9. Menjati osvetljenje slike.
 10. Menjati kontrast slike.
 11. Menjati intenzitet slike.
 12. Popraviti kvalitet slike promenon osvetljenja, kontrasta i intenziteta.
 13. Napraviti negativ slike. Istom naredbom napraviti ponovo pozitiv.
 14. Solarizovati sliku. Uočiti promenu za razne vrednosti od 0 do 255.
 15. Napraviti psihodelični efekat na slici.
 16. Pikselizovati sliku. Vrednosti piksela menjati 1,2,3,...10.
 17. Probati druge efekte.
 18. Završiti rad sa programom.
NAZAD
Glavna strana
ISPOČETKA