VEŽBA 5
Tekst i kotiranje
 1. Pokrenuti program CorelDRAW!
 2. Napisati na papiru reč PRIMER ukrasnim tekstom.
 3. Označiti napisanu reč. Podesiti da veličina slova bude 25mm i izabrati jedan od ćirilićnih fontova.
 4. U napisanoj reči PRIMER, napraviti da okvir slova bude crvene, a površina slova žute boje.
 5. Napisanoj reči menjati veličinu samo po širini, samo po visini (povećavati i smanjivati) i proporcionalno i uočiti promene.
 6. Napisanu reč rotirati, iskošavati i menjati joj mesto.
 7. Uz napisanu reč dopisati reč TEKSTA (PRIMER TEKSTA). Uočiti kojim slovima je napisana nova reč.
 8. Odabrati paragraf-tekst, nacrtati okvir i upisati u njega dve rečenice.
 9. Menjati dimenzije okvira. Iskositi okvir i rotirati ga. Dodati u okvir još jednu rečenicu.
 10. Promeniti vrstu i veličinu fonta kojom je ispisan tekst u okviru.
 11. Aktivirati biblioteku simbola. Menjati nazive simbola u listi i pregledati sadržaj različitih grupa simbola. Izabrati nekoliko simbola iz različitih grupa i preneti ih na crtež. Probati različite manipulacije i transformacije sa simbolima.
 12. Kreirati pozivnicu za rođendan ili neku drugu priliku.
 13. Nacrtati sliku računarske laboratorije. Slike nameštaja i opreme uzeti iz biblioteke simbola.
NAZAD
Glavna strana
NAPRED