VEŽBA 2
Crtanje osnovnih grafičkih elemenata
 1. Pokrenuti program CorelDRAW!
 2. Nacrtati pravu liniju dužine oko 5 cm. Odmah je obrisati.
 3. Nacrtati pravu liniju dužine oko 5 cm pod uglom od oko 25 stepeni.
 4. Nacrtati pravu liniju dužine oko 5 cm pod uglom od tačno 30stepeni.
 5. Nacrtati izlomljenu liniju. Nacrtati poligon.
 6. Nacrtati otvorenu i zatvorenu krivu liniju.
 7. Obrisati sve prelaskom na novi crtež.
 8. Nacrtati pravougaonik dimenzija oko 8x5 cm započevši crtanje iz jednog od uglova. Obrisati ga.
 9. Nacrtati pravougaonik dimenzija oko 8x5 cm započevši crtanje iz centra. Obrisati ga.
 10. Nacrtati kvadrat sa stranicom dužine oko 5 cm započevši crtanej iz jednog od uglova. Obrisati ga.
 11. Nacrtati kvadrat sa stranicom dužine oko 5 cm započevši crtanej iz centra. Obrisati ga.
 12. Nacrtati pravougaonik dimenzija tačno 8x5 cm započevši crtanje iz jednog od uglova (Koristiti pomoćne linije i privlačenje na njih). Obrisati ga.
 13. Nacrtati elipsu započevši crtanje sa oboda. Obrisati je.
 14. Nacrtati elipsu započevši crtanje iz središta. Obrisati je.
 15. Nacrtati krug poluprečnika oko 5 cm započevši crtanje sa oboda. Obrisati ga.
 16. Nacrtati krug poluprečnika oko 5 cm započevši crtanje iz središta. Obrisati ga.
 17. Nacrtati sliku lokomotive. Snimiti crtež na disketu pod imenom Voz.
 18. Završiti rad sa programom.
NAZAD
Glavna strana
NAPRED