VEŽBA 1
Podešavanje radnog okruženja i priprema za crtanje
 1. Pokrenuti program CorelDRAW!
 2. Ako su lenjiri vidljivi na ekranu prvo ih ukloniti, a zatim ponovo postaviti. Ako nisu vidljivi prvo ih postaviti, a zatim ukloniti.
 3. Prebaciti kutiju sa alatkama iz fiksnog položaja u pokretni i premestiti je na ekranu. Vratiti kutiju sa alatkama u fiksni položaj.
 4. Ako je paleta boja postavljena na ekranu, prvo je ukloniti, a zatim ponovo postaviti. Ako nije, prvo je postaviti, pa ukloniti sa ekrana.
 5. Ukloniti statusnu traku sa ekrana, a zatim je ponovo postaviti.
 6. postaviti veličinu papira za crtanje na A4 i orijentaciju uspravno.
 7. Promeniti boju papira za crtanje u žutu, a zatim je vratiti u belu.
 8. Postaviti razmeru da jedan milimetar na crtežu predstavlja jedan metar u prirodi i uključiti prikazivanje mreže. Uočiti jedinicu mere na lenjiru.
 9. Postaviti razmeru 1:1 u milimetrima, isključiti prikazivanje mreže i povlačenje na mrežu. Koordinatni početak postaviti u levi donji ugao starne (0,0).
 10. Postaviti horizontalne pomoćne linije na 5 i 9 cm i vertikalne na 3 i 6 cm i prikazati ih na ekranu. Pomeriti vertikalnu pomoćnu liniju sa 6 cm na 9 cm. Obrisati horizontalnu liniju na 5 cm. Uključiti privlačenje na linije.
 11. Pogledati stilove i boje linija. Postaviti punu liniju na crtanje, crne boje, debljine 0.1 mm.
 12. Postaviti položaj duplikata objekata 5 mm horizontalno i vertikalno od originala.
 13. Izaći iz programa.
NAZAD
Glavna strana
NAPRED