OBRADA CRTEŽA NA RAČUNARU
1. OSNOVNI POJMOVI

  1.1 Predstavljanje crteža i slika u računaru

  1.2 Grafičke jedinice

  1.3 Projektovanje crteža

2. POKRETANJE PROGRAMA CorelDRAW!

3. ZADAVANJE KOMANDI U PROGRAMU CorelDRAW!

4. PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA

  4.1 Postavljanje i uklanjanje lenjira

  4.2 Kutija sa alatkama

  4.3 Paleta boja

  4.4 Postavljanje i uklanjanje statusne linije

  4.5 Postavljanje i uklanjanje linije sa alatkama

5. PRIPREMA ZA CRTANJE

  5.1 Izbor veličine i orijentacije papira

  5.2 Postavljanje jedinice mere, razmere i mreže

  5.3 Postavljanje pomoćnih linija

  5.4 Privlačenje tačaka

  5.5 Određivanje podrazumevanih atributa linije

VEŽBA 1 (Podešavanje radnog okruženja i priprema za crtanje)

6. CRTANJE OSNOVNIH GRAFIČKIH ELEMENATA

7. SNIMANJE CRTEŽA U DATOTEKU

8. ZAVRŠETAK RADA

9. UČITAVANJE CRTEŽA IZ DATOTEKE

10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

11. TRANSFORMACIJE OJEKATA

12. GLOBALNI PREGLED SLIKE

13. KORIŠĆENJE TEKSTA U GRAFIČKOM OKRUŽENJU

14. KOTIRANJE

15. ŠTAMPANJE CRTEŽA

VEŽBA 5 (Tekst i kotiranje)

16. FORMATI SLIKA I POVEZIVANJE SA DRUGIM PROGRAMIMA

16.1 Povezivanje preko klipborda

16.2 Povezivanje preko datoteke

16.3 Učitavanje slika iz drugih programa u CorelDRAW!

16.4 Snimanje crteža u drugom formatu

17. OBRADA GOTOVIH SLIKA

17.1 Corel PHOTO-PAINT

17.2-a Izmene slike (učitavanje slike)

17.2-b Izmene slike (promena osvetljenja, kontrasta i intenziteta)

17.2-c Izmene slike (solarizacija)

17.2-d Izmene slike

VEŽBA 6 (Obrada slika)

Vrh strane

by Aleksandra Stojančev
e-mail: barcode@tesla.rcub.bg.ac.yu