13. KORIŠĆENJE TEKSTA U GRAFIČKOM OKRUŽENJU

PROZOR-ROLETNA ZA UNOŠENJE SIMBOLA

 

 

13.3 Biblioteka simbola

 

U svim grafičkim programima, pa tako i u programu CorelDRAW!, postoje biblioteke sa gotovim elementima crteža (blokovima, simbolima). Klikom desnog dugmeta miša, bilo gde na statusnu liniju i overavanjem opcije Text (13.1-b), dobija se prozor za dijalog u kome se može izabrati, na prozoru-roletni, Webdings font koji predstavlja simbole.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED