13. KORIŠĆENJE TEKSTA U GRAFIČKOM OKRUŽENJU
  • PARAGRAF TEKST
  • PROZOR ZA DIJALOG ZA IZMENU ATRIBUTA PARAGRAF TEKSTA
  • ISKOŠENI I ROTIRANI PARAGRAF TEKST

 

13.2 Paragraf tekst

Klikom na alatku Slovo omogućava se unošenje paragraf teksta. Posle ove akcije miša dovedemo na mesto gde želimo da nam počne tekst. Držimo dugme miša i povlačimo ga tako da se pojavi pravougaonik (u kome će kasnije biti ispisan tekst). Kada odredimo veličinu pravougaonika kliknemo desnim dugmetom miša bilo gde na pravougaonik, da bi nam se otvorio meni. U tom meniju izaberemo opciju Edit Text. Na taj način nam se otvara prozor u kome možemo upisivati tekst, ali i zadavati mu osobine (npr. veličinu). Kada završimo upis teksta potvrđujemo radnju klikom na opciju OK. Videćemo da tekst koji smo upisali u prozor se sada nalazi u našem pravougaoniku.

Sa ovakvim tekstom možemo da manipulišemo ili da ga transformišemo tako što sa alatkom Velika strelica kliknemo na pravougaonik, jedanput ako želimo da ga pomeramo, a dvaput ako želimo da ga rotiramo ili iskosimo.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED