13. KORIŠĆENJE TEKSTA U GRAFIČKOM OKRUŽENJU

PROZOR ZA DIJALOG ZA IZMENU ATRIBUTA TEKSTA

 

 

 

13.1-b Ukrasni tekst

 

Da bi menjali atribute teksta koristimo prozor za dijalog za izmenu atributa teksta. Prozor se dobija pritiskom desnog dugmeta miša bilo gde na statusnu liniju (tj. sivi deo prozora) i izabiranjem opcije Text. U prozoru koji se pojavi postoje opcije za izmenu veličine teksta, oblika, debljine itd.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED