13. KORIŠĆENJE TEKSTA U GRAFIČKOM OKRUŽENJU

OTKUCANI TEKST

 

 

 

13.1-a Ukrasni tekst

 

Klikom na alatku slovo na radnoj površini se pojavljuje uspravna crta (kursor). Na taj način nam je dozvoljeno da na radnoj površini ispisujemo slova preko tastature.

 

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED