3. ZADAVANJE KOMANDI U PROGRAMU Corel DRAW!

 

 

I u programu CorelDRAW! svaka komanda može da se zada na anjmanje dva načina. Veći broj komandi može se zadati na sledeće načine:

  • klikom na komandu u padajućem meniju iz linije menija,
  • klikom na komandu u pomoćnom meniju koji se dobija desnim klikom,
  • zadavanje komande kombinacijom tastera na tastaturi,
  • klikom na odgovarajuću alatku u liniji sa alatkama.

Postoje i komande koje otvaraju prozore-roletne (Roll-Up prozore). Ovaj prozor može da se smota i kada je smotan može da se pomera po ekranu. Gasi se kao i svaki drugi prozor na Close naredbu iz njegovog kontrolnog menija.

 

NAZAD
Glavna strana
NAPRED