6. CRTANJE OSNOVNIH GRAFIČKIH ELEMENATA


ALATKA PRAVOUGAONIK

 

 

6.3 Crtanje pravougaonika i kvadrata

 

Za crtanje pravougaonika i kvadrata koristi se alatka Pravougaonik (Rectangle Tool). Postupak crtanja pravougaonika i kvadrata je isti, samo što se u slučaju crtanja kvadrata drži i pritisnut taster Ctrl. Crtanje može započeti iz nekog od uglova ili iz centra pravougaonika. Ako želimo da crtamo iz centara moramo držati pritisnut taster Shift.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED