6. CRTANJE OSNOVNIH GRAFIČKIH ELEMENATA


ALATKA OLOVKA I NJEN PODMENI

 

 

 

 

6.1-a Crtanje duži i izlomljene linije

 

Za crtanje duži, izlomljene linije, kao i za crtanje slobodnom rukom, treba uzeti alatku Olovka (Pencil Tool). Ova alatka se aktivira klikom na njenu ikonu. Ako umesto klika držite pritisnut taster na mišu, dobiće se podmeni ove alatke u kome treba izabrati prvo dugme koje ima istu sliku kao alatka.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED