16. FORMATI SLIKA I POVEZIVANJE SA DRUGIM PROGRAMIMA

 

16.4 Snimanje crteža u drugom formatu

Da bi se crtež iz CorelDRAW!-a preneo u drugi program on se mora prvo snimiti u datoteku u formatu koji taj program može da učita. Snimanje crteža u drugom formatu vrši se naredbom Export... iz menija File.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED