16. FORMATI SLIKA I POVEZIVANJE SA DRUGIM PROGRAMIMA
  1. PROZOR ZA DIJALOG ZA UNOŠENJE SLIKA IZ DRUGIH PROGRAMA
  2. RASTERSKA SLIKA UČITANA U CorelDRAW!

 

16.3 Učitavanje slika iz drugih programa u CorelDRAW!

Za učitavanje crteža i slika generisanih drugim programima u CorelDRAW! koristi se komanda Import... iz menija File. Zadavanjem ove komande dobija se prozor za dijalog u kome mogu da se izaberu razni filtri za konverziju. Da bi se pokazali svi izabira se opcija All File Formats iz liste Files of type.
2. Slike generisane rasterskim programima mogu se učitati u CorelDRAW!, ali se ne mogu obrađivati. One se tretiraju kao jedan grafički objekat koji može da se postavi na određeno mesto, povećava ili smanjuje, crta preko njega, ali ne može da se menja.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Za veću sliku kliknite na nju
2.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED