16. FORMATI SLIKA I POVEZIVANJE SA DRUGIM PROGRAMIMA

 

16.1 Povezivanje preko klipborda

Ovo je najjednostavniji način komunikacije među različitim programima koji rade u Windows okruženju. U izvornom programu, slika ili deo slike koji treba da se prenese kopira se naredbom Copy iz menija Edit u klipbord (clipboard). Posle prelaska u odredišni program, sadržaj klipborda kopira se naredbom Paste iz menija Edit u njegov dokument.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED