7. SNIMANJE CRTEŽA U DATOTEKU

PROZOR ZA DIJALOG KOMANDE Save As...
IZ MENIJA File

 

7.0 Postupak snimanja crteža

 

Postupak snimanja crteža kreiranog programom CorelDRAW! isti je kao i kod većine programa (npr. Word). Ako je crtež koji treba snimiti upravo kreiran (tj. nije bio učitan iz datoteke) on nema ime. Komandom Save As... ili Save iz menija File dobija se prozor za dijalog. U slučaju da taj crtež već postoji (tj. postoji pod tim imenom), otvoriće se prozor sa upozorenjem koji pita da li hoćemo da zamenimo postojeći crtež.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED