17. OBRADA GOTOVIH SLIKA

  • PROZOR ZA DIJALOG ZA SOLARIZACIJU SLIKE
  • EFEKTI

 

 

17.2 Izmene slike
c) Solarizacija

 

Solarizacija je greška u fotografiji koja se javlja kada se negativ preosvetli, pa počne da se pretvara u pozitiv (odnosno pozitiv u negativ). U umetničkoj fotografiji ova greška se pravi namerno u cilju izazivanja posebnih efekata. Komandom Solarize iz kaskadnog menija Color Transform menija Effects dobija se prozor za dijalog za solarizaciju slike. Iznos solarizacije podešava se u koracima od 0 do 255. Iznosu 255 odgovara potpuni negativ.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED