17. OBRADA GOTOVIH SLIKA

  • PROZOR ZA DIJALOG ZA PROMENU OSVETLJENJA, KONTRASTA I INTENZITETA SLIKE
  • PROMENE OSVETLJENJA, KONTRASTA I INTENZITETA SLIKE

 

 

17.2 Izmene slike
b) Promena osvetljenja, kontrasta i intenziteta

 

Promena osvetljenja, kontrasta i intenziteta slike vrši se pomoću prozora za dijalog koji se dobija komandom Brightness-Contrast-Intensity iz kaskadnog menija Adjust menija Image. Pomeranjem dugmića levo i desno dobijaju se odgovarajuće promene na slici. Pritiskom na dugme u donjem levom uglu, u obliku oka, mogu se odmah videti promene na slici u odnosu na original (koji se nalazi levo). Ako želimo da prihvatimo promenu pritisnemo dugme OK, a sa dugmetom Cancel slika se vraća u prvobitno stanje.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED