17.
OBRADA GOTOVIH SLIKA

  • PROZOR ZA DIJALOG ZA OTVARANJE SLIKE
  • RADNI PROZOR PROGRAMA Corel PHOTO-PAINT SA UČITANOM SLIKOM

 

 

17.2 Izmene slike
a) Učitavanje slike

 

Učitavanje slike vrši se komandom Open iz menija File. Zadavanjem ove komande dobija se prozor za dijalog u kome se na uobičajen način određuje ime slike. Uključenjem prekidača Previw u okviru prozora prikazuje se ime slike koja je označena.

 

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED