17. OBRADA GOTOVIH SLIKA

 

Rasterske slike mogu se umetati u vektorske programe, ali je mogućnost njihovih modifikacija i transformacija u ovim programima ograničena. Za generaciju modifikaciju (retuširanje) rasterskih slika koriste se rasterski programi. Kako se mogućnosti ovih programa zasnivaju na teoriji fotografije udruženom sa savremenom tehnologijom, za opisivanje mogućnosti ovih programa biko bi potrebno mnogo više prostora nego za vektorske programe. Zbog toga je u nastavku samo informativno prikazan jedan takav program i najjednostavnije modifikacije gotovih slika.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED