1. OSNOVNI POJMOVI

 

1.2 Grafičke jedinice

U ovoj sekciji dati su osnovni podaci o najčešće korišćenim grafičkim uređajima.


Monitor je važan deo personalnog računara, jer preko njega i tastature korisnik komunicira sa računarom. Može biti monohromatski ili u boji. Značajni parametri za izbor monitora su veličina ekrana i rezolucija. Veličina ekrana meri se po dijagonali monitora u inčima. Uobičajene veličine su 14", 15" i 17". Rezolucija ne bi smela da bude manja od 800x600 piksela, a kod većih ekrana ne bi smela da bude manja od 1280x1024 piksela. Veličina monitora za profesionalne upotrebe je najmanje 21", a rezolucija je 4096x4096 piksela.


Štampači (printeri) jesu izlazne jedinice za pravljenje tekstualnih i grafičkih dokumenata. Zasnovani su na tri osnovne tehnologije i dele se na: matrične, laserske i štampače sa mlaznicama (ink jet).
Matrični su najstariji. Rade na istom principu kao i pisaće mašine.
Laserski štampači imaju izvor laserskih zraka koji se uključuje i isključuje. Laserski zrak se odbija od obrtnog ogledala i osvetljava fotosenzitivni valjak koji je pokriven jednakim nabojem. Kada je valjak izložen laserskom zraku, naboj na valjku se menja što deluje na toner. Toner se prenosi na papir i tako nastaje slika. Način rada ovih štampača sličan je načinu rada mašina za fotokopiranje. Prednosti su najveća brzina štampanja, dobra rezolucija i najbolji kontrast. Nedostaci su visoka cena kako štampača, tako i potrošnog materijala.
Štampači sa mlaznicama rade slično matričnim, samo što nemaju traku, a umesto glave za štampanje imaju cevčice kroz koje se pod pritiskom izbacuje mastilo. Prilikom dodira sa papirom mastilo se hladi i stvrdnjava. Prednost ovih štampača su dobar kontrast približan kontrastu laserskih štampača, tišina pri radu, brzina veća od matričnih, ali manja od laserskih i relativno niska cena samog štampača. Nedostatak je relativno visoka cena otisaka po stranici.


Skeneri su uređaji koji prenose sliku u računar u obliku rastera. Pojavljuju se u različitim oblicima: kao ručni, automatski ili kao skenerske glave koje se montiraju na plotere. Skener prelazi postepeno preko slike. Iz svetlosnog izvora emituje se svetlost koja se reflektuje od slike i prima optičkim delom uređaja koji registruje intenzitet i boju odgovarajućeg piksela na slici. Slika se u računaru dobija u obliku rastera, a može posebnim prigramima da se obrađuje, vektorizuje ili pretvara u numeričke podatke. Ploteri su specijalni uređaji za crtanje crteža. Štampačima mogu da se štampaju crteži do veličine A3. Za crtanje crteža većih dimenzija i/ili kvalitetnijih crteža moraju se koristiti ploteri. Prema načinu rada ploteri se mogu podeliti na: vektorske i rasterske. Vektorski ploteri su ploteri sa perima, a rasterski su fotoploteri, elektrostatički i termalni.

NAZAD
NAPRED