1. OSNOVNI POJMOVI

 

1.1 Predstavljanje crteža u računaru

Postoje dva osnovna načina predstavljanja crteža: vektorski i rasterski.
Kod programa koji vektorski predstavljaju slike pamte se linije od kojih je sastavljena slika i njihove osobine (boja, vrsta linije, a kod zatvorenih linija i boja unutrašnjosti).
Kod programa koji rasterski predstavljaju slike površina slike je podeljena na osnovne elemente koji se zovu pikseli. Svaki piksel ima svoje atribute (položaj i boja). Ista ovakva podela postoji i kod grafičkih izlaznih uređaja. Vektorski uređaj je na primer ploter sa perima za pisanje, a rasterski uređaj je štampač.
Jedna od važnijih karakteristika grafičkih izlaznih jedinica je rezolucija. Kod vektorskih uređaja rezolucija predstavlja najmanje rastojanje na kome se mogu prikazati dve tačke. Kod rasterskih uređaja rezolucija je određena brojem piksela po površini.

NAPRED
NAZAD