15.
ŠTAMPANJE CRTEŽA

PROZOR ZA DIJALOG ZA
ŠTAMPANJE CRTEŽA

 

15.0 Štampanje na štampaču

 

Kao i kod pisanja teksta, krajnji cilj crtanja je da se konačni rezultat prikaže na papiru. To se obično radi štampanjem na štampaču. Kod tehničkog crtanja često se koriste i posebni uređaji za crtanje - ploteri. U programu CorelDRAW!, zadavanjem komande Print iz menija File dobija se prozor za dijalog za štampanje crteža. U tom prozoru treba podesiti broj kopija (Number of copies) koje treba štampati, u delu Copies. Pritiskom na dugme Print štampač se aktivira.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED