5. PRIPREMA ZA CRTANJE
ALATKA PERO I NJEN PODMENI

 

5.5 Određivanje podrazumevanih atributa linije

Debljina, boja, kao i drugi atributi linija kojima se crtež iscrtava mogu se menjati za vreme rada. Promenu debljine, boje, stila i drugih odlika pojedinih linija treba ostaviti za kasnije, kada je crtež već iscrtan. Da bi se podesili podrazumevani atributi linije za crtanje treba kliknuti na alatku Pero (Outline Pen Tool) čime se otvara njen podmeni sa dodatnim alatkama. Klikom na prvu alatku u podmeniju koja ima istu sliku kako alatka Pero dobija se prvo prozor za dijalog Outline Pen. U ovom prozoru postavlja se pitanje na koji tip objekta se primenjuju podrazumevane vrednosti. Posle potvrde, pritiskom na dugme OK, dobija se prozor za dijalog za podešavanje atributa linije.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED