5. PRIPREMA ZA CRTANJE
PROZOR ZA DIJALOG ZA POSTAVLJANJE MREŽE

 

5.4 Privlačenje tačaka

S obzirom da je miš dosta neprecizan uređaj, za precizna crtanja u programu CorelDraw! predviđen je mehanizam privlačenja kursora na tačke mreže, pomoćne linije ili objekte. Postupak Snap To Guidelines je prikazan u predhodnom poglavlju, a postupak prikazivanja mreže je sledeći: Iz padajućeg menija View se izabere opcija Grid i na taj način se prikaže mreža na celom radnom prozoru programa. Za isključivanje mreže postupak se ponovi i na taj način se ukloni kvačica sa ove opcije.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

NAZAD
Glavna strana
NAPRED