5. PRIPREMA ZA CRTANJE
PROZOR ZA DIJALOG ZA POSTAVLJANJE POMOĆNIH LINIJA

 

5.3 Postavljanje pomoćnih linija

Često je potrebno na crtežu više objekata postaviti uz istu liniju u odnosu na donju ili levu ivicu papira za crtanje, ili je potrebno nacrtati neki objekat tačno određene veličine. U tom slučaju mogu biti korisne pomoćne linije (Guidelines) Aktiviranjem opcije Snap To Guidelines linije privlače na sebe kursor kada se nađe u njihovoj blizini, što omogućava precizno postavljanje objekata. Prozor za postavljanje ovih linija se dobija iz padajućeg menija Layout klikom na komandu Page Setup i na kraju u prozoru Options klikom na opciju Guidelines.


Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

NAZAD
Glavna strana
NAPRED