5. PRIPREMA ZA CRTANJE
KARTICA ZA PODEŠAVANJE RAZMERE I GUSTINE MREŽE

 

 

 

5.2 Postavljanje jedinica mere, razmere i mreže

 

Jedinica mere, razmere i mreže tačaka koje se mogu koristiti za privlačenje tačaka nacrtanih objekata podešavaju se u padajućem meniju Layout klikom na komandu Page Setup i izabirom opcije Grid.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

NAZAD
Glavna strana
NAPRED