5. PRIPREMA ZA CRTANJE
PADAJUĆI MENI LAYOUT SA OTVORENIM Page Setup MENIJEM

 

5.1 Izbor veličine i orijentacije papira

Izbor veličine i orijentacije papira vrši se komandom Page setup iz padajućeg menija Layout. Klikom na ovu komandu otvara se novi prozor. U njemu se sa leve strane nalaze razne opcije od kojih je za nas u ovom odeljku zanimljiva samo opcija Page. Klikom na plusić sa leve strane opcije Page (plusić znači da postoje podopcije) otvaraju se podopcije. Za izbor veličine papira izabiramo opciju Size. Tu možemo da promenimo merni sistem (o čemu smo ranije pričali). Na primer možemo staviti da bude u milimetrima.


Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

NAZAD
Glavna strana
NAPRED