8. ZAVRŠETAK RADA

 

 

8.2 Završetak rada sa programom

 

Rad sa programom može se završiti izborom komande Exit iz menija File ili izborom komande Close iz kontrolnog menija, koji se dobija klikom na kontrolno dugme koje se nalazi u desnom gornjem uglu zaglavlja prozora. Ako crtež nije predhodno snimljen, dobija se upozorenje kao u predhodnom delu (8.1)

Glavna strana
NAZAD
NAPRED